Ydelser

Ydelser

Få hjælp fra strategi til eksekvering


Ydelser

Strategi

Strategisk planlægning danner fundament for alle videre aktiviteter.

Fejles der her, fejles der

"big time"

Planlægning

Muligheder evalueres i forhold til strategi gennem brainstorming og efterfølgende evaluering, kvalificering og udvælgelse.

Eksekvering

Ud fra den forudgående planlægning gennemføres optimeringer og forandringer.

Selv den bedste strategi er intet værd uden succesfuld eksekvering

Opfølgning

Opfølgning på tidsplaner for strategiprojekt og implementering af KPI-struktur danner grundlag for endelig evaluering, nødvendige justeringer og ændringer

Proces bygget på praktisk erfaring


Processen fra strategi til målbare resultater bygger først og fremmest på enkle systemer, gode målpunkter og en god omgang fornuft.

Strategi er vigtigt, men en strategiplan i skuffen uden gennemførsel af synlige resultater er ikke meget værd.

Kunsten er at identificere virksomhedens styrker og kommunikere dem baseret på et sæt stærke værdier efterfølgende, er grundlaget for forandring og udvikling.

"Som leder kan jeg ikke alene gøre meget" – men sammen med et hold entusiastiske medarbejdere er det utroligt hvad man kan opnå.

Som leder bruger man 80% af sin tid på trivialiteter – tænk på hvad det kan betyde for din virksomhed, hvis man kunne ændre dette tal med

bare 10%.

Man bliver alt ofte opslugt af den daglige hvirvelvind som forhindrre en i at gøre en afgørende forskel.

Min mission er at hjælpe dig og din virksomhed til det fulde potentiale.


 

Hvad med dine ressourcer?

Vores eneste knaphedsfaktor er tid

og dog respekterer vi den så lidt.

vores nej'er og vores fravalg

er forudsætning for success

i forretning såvel som i livet


@Hans-Peter Henriksen